CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ AJ NHẬT BẢN

Picture of CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ AJ NHẬT BẢN
CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ AJ NHẬT BẢN

Giá liên hệ
Nhà sản xuất: VIBRA SHINKO JAPAN

Thông tin sản phẩm

220 g x 0.001 g

320 g x 0.001 g

620 g x 0.001 g

1200 g x 0.01 g

2200 g x 0.01 g

3200 g x 0.01 g

……….

Thông số kỹ thuật

*AJ-***CE không kèm RS232, cal chuẩn bằng quả cân

                                       *AJ-***E có kèm RS232 kết nối máy tính, cal chuẩn bằng quả cân

 

Tên model

Tải trọng

Sai số

Độ lặp lại

Độ tuyến tính

Bàn cân

Kích thước cân

Đơn vị cân

Cal chuẩn

Trọng lượng cân

AJ 220CE/E

220g

± 0.001g

± 0.001g

± 0.001g

118mm

235×182×170mm

g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl…..

Chuẩn ngoại

1.3kg

AJ 320CE/E

320g

± 0.001g

± 0.001g

± 0.001g

118mm

235×182×170mm

g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl……

Chuẩn ngoại

1.3kg

AJ 420CE/E

420g

± 0.001g

± 0.001g

± 0.001g

118mm

235×182×170mm

g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl…..

Chuẩn ngoại

1.3kg

AJ 620CE/E

620g

± 0.001g

± 0.001g

± 0.002g

118mm

235×182×170mm

g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl……

Chuẩn ngoại

1.3kg

AJ 820CE/E

820g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

118mm

235×182×170mm

g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl……

Chuẩn ngoại

1.3kg

AJ 1200CE/E

1200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

170 x 142 mm

235 x 182 x 75 mm

g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola

Chuẩn ngoại bằng quả cân

1.3kg

AJ 2200CE/E

2200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

160 x 180 mm

265 x 192 x 87 mm

2.8kg

AJ 3200CE/E

3200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

AJ 4200CE/E

4200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

AJ 6200CE/E

6200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.02g

AJ 8200CE/E

8200g

± 0.01g

± 0.01g