CÂN KỸ THUẬT 2 SẺ DJ6000TW NHẬT BẢN

Picture of CÂN KỸ THUẬT 2 SẺ DJ6000TW NHẬT BẢN
CÂN KỸ THUẬT 2 SẺ DJ6000TW NHẬT BẢN

Giá liên hệ
Nhà sản xuất: VIBRA SHINKO JAPAN

Thông tin sản phẩm:

300 g x 0.001 g

600 g x 0.001 g

1000 g x 0.01 g

2000 g x 0.01 g

3000 g x 0.01 g

……….

Thông số kỹ thuật

 

Tên model

Tải trọng

Sai số

Độ lặp lại

Độ tuyến tính

Bàn cân

Kích thước cân

Đơn vị cân

Cal chuẩn

Trọng lượng cân

DJ 300S

300g

± 0.001g

± 0.001g

± 0.001g

140mm

Đĩa tròn

220×180×9.2mm

g, ct, tl

Chuẩn ngoại

1.3kg

DJ 600S

600g

± 0.001g

± 0.001g

± 0.001g

140mm

Đĩa tròn

220×180×170mm

g, ct, tl

Chuẩn ngoại

1.3kg

DJ 1000TW

1000g

± 0.01g

± 0. 01g

± 0.01g

170 x 142 mm

220×180×9.2mm

g, ct,tl

Chuẩn ngoại

2.8kg

DJ 1200TW

1200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

170 x 142 mm

220×180×9.2mm

g, ct, tl

Chuẩn ngoại

2.8kg

DJ 1500TW

1500g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

170 x 142 mm

235 x 182 x 75 mm

g, ct, tl

Chuẩn ngoại

2.8kg

DJ 2000TW

2000g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

170 x 142 mm

 

   Đĩa vuông

220×180×9.2mm

2.8kg

DJ 3000TW

3000g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

DJ 4000TW

4000g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

DJ 5000TW

5000g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.02g

DJ 6000TW

6000g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.02g