CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ SJ NHẬT BẢN

Picture of CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ SJ NHẬT BẢN
CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ SJ NHẬT BẢN

Giá liên hệ
Nhà sản xuất: VIBRA SHINKO JAPAN

Thông tin sản phẩm:

220 g x 0.001 g
420 g x 0.001 g
620 g x 0.001 g
1200 g x 0.01 g

……….

 Thông tin kỹ thuật

Tên model

Tải trọng

Sai số

Độ lặp lại

Độ tuyến tính

Bàn cân

Kích thước cân

Trọng lượng cân

SJ 220CE

220g

± 0.001g

± 0.001g

± 0.002g

140 mm

235 x 182 x 75 mm

1.3kg

SJ 420CE

420g

± 0.001g

± 0.001g

± 0.002g

140 mm

235 x 182 x 75 mm

1.3kg

SJ 620CE

620g

± 0.001g

± 0.001g

± 0.002g

140 mm

235 x 182 x 75 mm

1.3kg

SJ 1200CE

1200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

170 x 140

 mm

235 x 182 x 75 mm

1.3kg

SJ2200CE

2200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

180  x 160

 mm

265 x 192 x 87 mm

2.7kg

SJ3200CE

3200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

SJ4200CE

4200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

SJ6200CE

6200g

± 0.01g

± 0.01g

± 0.01g

SJ8200E

8200g

± 0.1g

± 0.1g

± 0.2g